1924 - Idag

Cederlöfs är Sveriges äldsta plattsättningsföretag och besitter en mycket lång och intressant historia. En historia som vi idag vill förvalta och med glädje förmedla.

Vi närmar oss 100-års jubileum och vi ska, med extern hjälp, under närmsta åren gräva djupare i denna historik. Vi vill ha med hela resan från starten med kakelugnsmakeri fram till idag.

Många förknippar oss fortfarande med Cederlöfs Trä- & Byggvaruhandel som ingick i samma ägande en gång i tiden men det är idag Beijer i Gävle. 

Cederlöfs har genom åren gått under lite olika namn som t.ex: Bröderna Cederlöf, Cederlöfs Entreprenad & Cederlöfs Plattsättning.

Text och bilder kommer med tiden uppdateras.