1924 - Idag

Cederlöfs är ett av Sveriges äldsta plattsättningsföretag och besitter en mycket lång och intressant historia. En historia som vi idag vill förvalta och med glädje förmedla.

Vi närmar oss 100-års jubileum och vi ska, med extern hjälp, under närmsta åren gräva djupare i denna historik. Vi vill ha med hela resan från starten med kakelugnsmakeri fram till idag.

Cederlöfs har genom åren gått under lite olika namn som t.ex: Bröderna Cederlöf, Cederlöfs Entreprenad & Cederlöfs Plattsättning.

Text och bilder kommer med tiden uppdateras.